Kredyt studencki – czy warto?

Dzisiejsze czasy zmieniają się na tyle, że nie musisz mieć wcale pracy by dostać kredyt. Możesz równie dobrze być studentem. Zapewne każdy młody człowiek chciałby np. kupić auto, by dojeżdżać do uczelni lub kupić coś kosztownego, ale niestety nie ma wystarczająco pieniędzy, a jego rodzice nie mają wystarczająco pieniędzy by mu pomóc finansowo. Wtedy w głowie studenta rodzi się pytanie skąd wziąć pieniądze? Prosta odpowiedzią jest kredyt studencki. Inni pewnie podjęliby pracę. Ale wbrew pozorom nie każdy student ma na to czas. Przykładowo student medycyny. Studia medyczne to prawdziwi kosmos. Trzeba wiele się uczyć, przede wszystkim terminów związanych z biologią i chemią. Dodatkowo dochodzą praktyki. Czy ktokolwiek byłby poradzić ze sobą naukę (wkuwanie na pamięć trudnych terminów, sesje, kolokwia), praktyki i dorywczą pracę? A gdzie czas na odpoczynek? Tego cennego czasu by zabrakło. A studia to przecież najlepszy okres życia jak niektórzy twierdzą. Po co się męczyć w pracy i nie mieć czasu odetchnienia, jeśli kredyt to dobre rozwiązanie.
Na czym polega kredyt studencki? Jest to kredyt specjalnie opracowany dla studentów. Nie jest wypłacany jak tradycyjny kredyt w całości tylko w kilku ratach, tzn. co miesiąc podczas trwania nauki. Ma niskie oprocentowanie by nie obciążyć kieszeni studentów, którzy i tak liczą się z każdym groszem. Bywa niezbędny do utrzymania się na studiach. Taki kredyt można otrzymać bez względu na tryb studiów, rok, kierunek, uczelnie. Warunkami otrzymania kredytu jest rozpoczęcie nauki przed skończeniem 25 roku życia oraz posiadanie ważnej legitymacji studenckiej i doktoranckiej. Warto także podkreślić , ze kredyt jest wypłacany tylko i wyłącznie w czasie trwania nauki, czyli w ciągu 10 miesięcy(od października do lipca). Kredyt jest wypłacany po zawarciu umowy z bankiem. Wnioski o kredyt powinny być składane nie później niż 31 marca. Kredyt możemy pobierać przez maksymalnie przez okres 6 lat. Czyli przez całe nasze studiowanie na które składają się studia licencjackie lub inżynierskie (w przypadku studiów technicznych), magisterskie i doktoranckie. Kwoty kredytu miesięczne wynoszą średnio w granicach od 500 do 1000 zł.

Jak więc wygląda spłata kredytu? W czasie trwania studiów nie musimy spłacać rat kredytu, dlatego nie będzie nam utrudniał życia i nie będziemy się musieli niczym przejmować podczas studiowania. Spłata kredytu rozpoczyna się dwa lata po ukończeniu studiów. To rozsądne rozwiązanie. Daje to studentowi, w tym przypadku już absolwentowi na znalezienie pracy i uzyskania stałego zatrudnienia, by spokojnie i bez żadnych problemów miał możliwość spłaty kredytu studenckiego. W czasie tych dwóch lat nie naliczane są żadne odsetki. Spłata kredytu odbywa się co miesiąc, Ilość rat jest dwukrotnie większa od ilości miesięcy przez które kredyt został wypłacany. Nie musimy spłacać 60, 70, 100 czy 110 rat. Możemy je skrócić lub wydłużyć, ale maksymalnie o 12 miesięcy. Bank może obniżyć wysokość miesięcznych rat o 20% na wniosek kredytobiorcy o zarobkach z ostatnich 3 miesięcy. Spłata kredytu może być chwilowo lub całkowicie umorzona. Chwilowo w przypadku ciężkiej sytuacji finansowej i niemożności płacenia rat. Całkowicie z powodu ciężkiego uszczerbku  zdrowia i niemożności pracy oraz z powodu zgonu kredytobiorcy. Jeżeli kredytobiorca ukończył studia w grupie 5% najlepszych absolwentów uczelni lub studiów doktoranckich, może uzyskać umorzenie 20% kredytu. Umorzeń dokonuje bank na wniosek kredytobiorcy, potwierdzony przez kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni, inny jednoosobowy organ uczelni albo dyrektora jednostki naukowej. Wniosek należy złożyć w terminie 30 dni od dnia uzyskania tego potwierdzenia.

Poniżej przedstawiam przykładową tabelkę spłaty kredytu o podstawowej miesięcznej racie w wysokości 600 zł w zależności od lat studiowania:

czas

trwania studiów

ilość wszystkich

wypłat

wysokość każdej

wypłaty

ilość rat

do

spłaty

wysokość raty

do spłaty
(bez odsetek)

łączna

suma kredytu

(bez odsetek)

3 lata 30 600 zł 60 300 zł 18 000 zł
3,5 roku 35 600 zł 70 300 zł 21 000 zł
5 lat 50 600 zł 100 300 zł 30 000 zł
5,5 roku 55 600 zł 110 300 zł 33 000 zł

Poniżej przedstawiam przykładową tabelkę spłaty kredytu o podwyższonej miesięcznej racie w wysokości 800 zł w zależności od lat studiowania  :

czas

trwania studiów

ilość

wszystkich wypłat

wysokość każdej wypłaty ilość rat

do

spłaty

wysokość raty

do spłaty

(bez odsetek)

łączna suma

kredytu

(bez odsetek)

3 lata 30 800 zł 60 400 zł 24 000 zł
3,5 roku 35 800 zł 70 400 zł 28 000 zł
5 lat 50 800 zł 100 400 zł 40 000 zł
5,5 roku 55 800 zł 110 400 zł 44 000 zł

Można zauważyć, że studiując więcej i pobierając miesięcznie kredyt studencki o takiej samej wartości wypłat kwota kredytu wydłuża się. Jednak kredyt nie musi być pobierany przez cały okres naszego studiowania. Możemy go pobierać ile chcemy, na ile podpisaliśmy umowę z bankiem.

Kiedy trzeba złożyć wniosek o kredyt? Trzeba to zrobić przed rozpoczęciem studiowania, by już od pierwszego miesiąca cieszyć się dodatkowym dopływem gotówki w kieszeni. Bank musi rozpatrzyć naszą sytuacje finansową w rodzinie, czy miesięczny dochód w rodzinie nie przekracza limitu wskazywanego w każdym roku przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wniosek można złożyć w kilku następujących bankach : PKO Bank Polski S.A., Bank PEKAO S.A., Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. (wraz ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi), SGB-Bank S.A. (wraz ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi). Zapamiętaj! Do wniosku musisz dołączyć kilka dokumentów tj. zaświadczenie z uczelni lub jednostki naukowej prowadzącej studia doktoranckie o odbywaniu studiów, dokumenty wymagane do celów poręczenia kredytu, a także oświadczenie o aktualnej liczbie członków rodziny oraz oświadczenia lub zaświadczenia o uzyskanych dochodach z poprzedniego roku. Taki formularz otrzymamy w wyżej wymienionych oddziałach banków.
Szanse na pozyskanie kredytu są pozytywnie rozpatrywane w przypadku, gdy student :
– pozbawiony jest opieki rodzicielskiej całkowicie lub częściowo, przebywał w placówce opiekuńczo-wychowawczej i rodzinie zastępczej,

– dochód na każdego z członków rodziny nie przekraczał kwoty od 600 zł do 1000 zł.

Podsumowując, jeżeli twierdzisz że kredyt to dobre rozwiązanie i spełniasz wszystkie warunki a praca totalnie nie wchodzi w rachubę to rozwiązanie właśnie dla Ciebie.

Więcej na http://ranking-bankow.com.pl/